Beauty & Balance

BALANCE & BEAUTY

 

De Reconnectie brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van energie, licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor reïntegratie van de “snaren” (zich tegelijkertijd voordoende - parallelle – dimensies van de werkelijkheid).

vorige pagina | lees verder

Essentie coachingTrägerBeauty
"I have experienced lots of bodywork, but it never had this feeling of lightness
Pure joy! .. Bliss for the body"

- Gangaji